Đại lý bảo hiểm hàng hóa

Đối với những lô hàng xuất nhập khẩu đi và đến từ các tuyến xa, hàng có giá trị lớn,hàng dễ hư hỏng,… Century Logistic có thể tư vấn khách hàng nên  mua điều kiện bảo hiểm loại A, B, hay  C với công ty bảo hiểm uy tín trong và ngoại nước: BIC, PJC, AIG,…

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ