GIỚI THIỆU

after title icon
9144c61467f480aad9e5-min

Mr. Jeff Tran

Giám Đốc

avgt-5

Ms Lisa Tran

Phó Giám Đốc

avgt-4

Ms Ana Nguyen

Phó giám đốc - Giám đốc phát triển kinh doanh

avgt-3

Ms Thao Phan

Kế toán trưởng

avgt-2

Ms Cindy Le

Quản lý kinh doanh